Хостелу потребна спремачица и девојка за рад у шанку и по потреби за испомоћ за одржавање хигијене - Омладинска задруга ”Београд”